Trener Biznesu

Dla kogo?

Studia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących w zakresie prowadzenia szkoleń, jak i dla tych, które interesowały się już prowadzeniem szkoleń i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce.

Słuchaczami mogą być wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z grupami (młodzieży, dorosłych), osoby już pełniące stanowiska kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w zakresie prowadzenia szkoleń.

Dlaczego warto?


Cele studiów:


• Posiadanie ogólnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie prowadzenia szkoleń.
• Posiadanie wiedzy wymaganej dla roli trenera biznesu z zakresu przygotowywania
i metodologii prowadzenia szkoleń.
• Znajomość kluczowych kompetencji potrzebnych w roli trenera biznesu.
• Nauczanie osób dorosłych w sposób skuteczny.
• Umiejętność stosowania efektywnej komunikacji interpersonalnej.
• Wykorzystywanie coachingu w pracy trenera biznesu.
• Zadawanie pytań świadczących o aktywnym słuchaniu i rozumieniu uczestników szkoleń.
• Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z uczestnikami szkoleń.
• Znajomość psychologicznych i społecznych podstaw funkcjonowania człowieka.
• Kreowanie wizerunku trenera biznesu.
• Pracowanie na procesie grupowym.
• Rozwiązywanie trudnych sytuacji w grupie w trakcie szkolenia.
• Projektowanie szkoleń, analizowanie potrzeb uczestników i ewaluacja efektów szkolenia.
• Umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej – trenera biznesu.
• Świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumienie potrzeby ustawicznego ich aktualizowania.

Organizacja studiów

Zakres tematyczny wykładów, warsztatów oraz treningów:


• Trening interpersonalny ( 16 godzin ćwiczeń)
• Metodyka uczenia się osób dorosłych ( 16 godzin wykładów)
• Proces grupowy ( 8 godzin wykładów, 8 godzin ćwiczeń)
• Komunikacja interpersonalna – zaawansowane narzędzia komunikacyjne w pracy trenera ( 16 godzin ćwiczeń)
• Projektowanie szkoleń, analiza potrzeb i ewaluacja ( 16 godzin ćwiczeń)
• Trening umiejętności trenerskich ( 48 godzin ćwiczeń)
• Coaching w pracy trenera ( 16 godzin ćwiczeń)
• Coaching grupowy ( 16 godzin ćwiczeń)
• Change Your Mind – zaawansowane narzędzie do pracy grupowej ( 16 godzin ćwiczeń)
• Kreowanie wizerunku trenera w biznesie ( 6 godzin wykładów)
• Projektowanie własnego szkolenia ( 8 godzin ćwiczeń)

 

Terminy zjazdów:


Terminy zjazdów zostaną opublikowane w czerwcu 2017 r.

 

Formy zaliczeń:


Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń, egzaminu dyplomowego w postaci przeprowadzenia ok. 30-minutowego seta zaprojektowanego przez siebie szkolenia oraz pracy dyplomowej obejmującej opis zaprojektowanego szkolenia wraz z materiałami dla uczestnika i trenera. Studia Podyplomowe kończą się uzyskaniem dyplomu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, certyfikatem Trenera Biznesu Profi Biznes oraz europejskim certyfikatem Ministry of Certyficate.


Warunki ukończenia studiów:


• zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów podyplomowych. Warunki zaliczenia określają prowadzący zajęcia
• obecność na zjazdach (akceptowalna 20% absencja) oraz zaliczenie test wyboru na podstawie materiałów dydaktycznych

Opłaty


Koszt uczestnictwa: 4 400 PLN.

 

Trzy możliwości opłacenia studiów:


  • w całości
  • w dwóch ratach po 2 200 PLN
  • w 8 ratach po 550 PLN

 

Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Każdy ze słuchaczy otrzyma indywidualne konto oraz hasło do systemu USOS (Uczelniany System Obsługi Studenta), które zostanie przekazane na spotkaniu inauguracyjnym. Wyniki osiągane przez słuchaczy będę potwierdzane w elektronicznym indeksie, co usprawni proces wystawiania ocen przez prowadzących i wyeliminuje uciążliwości związane z obsługą indeksów papierowych.

Rekrutacja

Słuchaczami Podyplomowych Studiów Trener Biznesu mogą zostać absolwenci studiów jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc

Termin składania dokumentów: od 4 maja br.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz) – proszę wydrukować dwustronnie
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z kserokopią suplementu
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)
  • kopia dowodu osobistego

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych


mgr Natalia Pastucha-Kalla

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89a
61-614 Poznań
pok. 44
tel. 61 829 65 10, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: natalia.pastucha@amu.edu.pl
http://www.wnpid.amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
prof. dr hab. Tadeusz Wallas
e-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl

Font Resize
Contrast